Martins senaste betraktelser

Luckily I speak 1337 0

Nätlingo

IT-samhällets verktyg (program & tjänster) och sammanhang (kommuniteter & subkulturer) har skapat nya uttryckssätt. En del mer allmänna för digital text-kommunikation, andra starkt knutna till sammanhang, och mer eller mindre obegripliga även för en digital...